Zintegrowany System Zarządzania - ISO

Zintegrowany System Zarządzania

„Wspólnie budujemy jakość!” to hasło firm KLIMAS i WKRĘT-MET oraz idea funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

System Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN ISO 9001 został wdrożony i certyfikowany w 2004 r. W wyniku ustanawiania kolejnych norm System Zarządzania Jakością podlegał nieustannemu doskonaleniu i dostosowywaniu do zmieniających się warunków w latach 2009 i 2015.

Z uwagi na ciągły rozwój naszych Spółek oraz nowe wymagania prawne nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek efektywnego gospodarowania energią, w 2017 r. została podjęta decyzja o wdrożeniu i certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnego z kryteriami normy EN ISO 50001. Obecnie wdrożone systemy działają w sposób zintegrowany oraz podlegają certyfikacji i przeglądom przez akredytowaną jednostkę TÜV NORD Polska.

Firmy KLIMAS i WKRĘT-MET dbają o wysoki poziom zadowolenia klientów oraz o efektywne wykorzystywanie energii.