Zintegrowany System Zarządzania - ISO

Zintegrowany System Zarządzania

„Wspólnie budujemy jakość!” to hasło firm KLIMAS i WKRĘT-MET oraz idea funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

System Zarządzania Jakością (SZJ) wg wymagań normy ISO 9001 po raz pierwszy został certyfikowany w Klimas Wkręt-met w 2004 roku. W wyniku ustanawiania kolejnych norm podlegał nieustannemu doskonaleniu i dostosowywaniu do zmieniających się warunków w latach 2009 i 2015. System Zarządzania Jakością wspomaga nasze działania, które ukierunkowane są na ciągłe doskonalenie produktów, procesów i usług. Ponadto, pozwala na pełną identyfikację szans i skuteczne rozwiązywanie problemów. Certyfikacja zgodna z normą ISO 9001 potwierdza Nasze zaangażowanie w zapewnienie najwyższego poziomu jakości.
 
W 2017 roku podjęta została decyzja o wdrożeniu i certyfikacji System Zarządzania Energią (SZE) wg. wymagań normy  ISO 50001, który zobowiązuje Nas do realizowana systemowego podejścia do zarządzania energią w przedsiębiorstwie. System Zarządzania Energią pozwala nam na wzrost świadomości dotyczącej zużycia energii a ciągłe doskonalenie procesów skutkuje wzrostem wydajności energetycznej. Certyfikacja zgodnie z ISO 50001 potwierdza, że KLIMAS WKRĘT-MET jest przedsiębiorstwem, które świadomie dba o zużycie energii oraz środowisko naturalne
 
KLIMAS WKRĘT-MET od samego początku swojej działalności na pierwszym miejscu stawia na bezpieczeństwo pracowników oraz podnoszenie komfortu pracy, dlatego w 2018 roku wdrożono i certyfikowano System Zarządzania BHP wg. wymagań nowej normy ISO 45001. System Zarządzania BHP jest jedną częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania i obejmuje wszystkie elementy odpowiedzialne za zwiększenie dobrego samopoczucia pracowników, którzy dzięki zapewnionym bezpiecznym warunkom pracy mogę realizować swoje ambicje zawodowe. Ponadto, jest idealnym narzędziem, który systematyzuje procesy związane z BHP w przedsiębiorstwie, zwiększa świadomość pracowników oraz zwiększa prawidłowość reagowania na pojawiające się zmiany jak również reguluje realizację działań wynikających z przepisów prawa. KLIMAS WKRĘT-MET jako pierwsza firma w Polsce otrzymała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania BHP wg wymagań normy ISO 45001, wydanym przez TUV-Nord Polska.
 
Certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością, Energią i BHP to przede wszystkim potwierdzenie  prowadzonych działań w zakresie doskonalenia procesów potwierdzając, że KLIMAS WKRĘT-MET jest godnym zaufania partnerem biznesowym.