Unia Europejska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zintegrowany System Zarządzania – ISO

„Wspólnie budujemy jakość” to hasło firmy Klimas Wkręt-met oraz idea funkcjonowania naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania

System Zarządzania Jakością (SZJ) wg wymagań normy ISO 9001 po raz pierwszy został certyfikowany w Klimas Wkręt-met w 2004 r.. W wyniku ustanawiania kolejnych norm podlegał nieustannemu doskonaleniu i dostosowywaniu do zmieniających się warunków w latach 2009 i 2015. System Zarządzania Jakością wspomaga nasze działania, które ukierunkowane są na ciągłe doskonalenie produktów, procesów i usług. Ponadto, pozwala na pełną identyfikację szans i skuteczne rozwiązywanie problemów. Certyfikacja zgodna z normą ISO 9001 potwierdza nasze zaangażowanie w zapewnienie najwyższego poziomu jakości.

Klimas Wkręt-met od początku działalności przywiązuje wielką wagę do bezpieczeństwa pracowników oraz podnoszenia komfortu pracy, dlatego w 2018 r. firma certyfikowała System Zarządzania BHP wg wymagań nowej normy ISO 45001. System Zarządzania BHP jest jedną częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania i obejmuje wszystkie elementy odpowiedzialne za zwiększenie dobrego samopoczucia pracowników, którzy dzięki zapewnionym bezpiecznym warunkom pracy mogę realizować swoje ambicje zawodowe. Ponadto jest idealnym narzędziem, który systematyzuje procesy związane z BHP w przedsiębiorstwie, zwiększa świadomość pracowników oraz zwiększa prawidłowość reagowania na pojawiające się zmiany, jak również reguluje realizację działań wynikających z przepisów prawa.

Klimas Wkręt-met, jako pierwsza firma w Polsce, otrzymała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania BHP wg wymagań normy ISO 45001, wydanym przez TUV-Nord Polska.

Certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością i BHP to przede wszystkim potwierdzenie prowadzonych działań w zakresie doskonalenia procesów, co oznacza że firma Klimas Wkręt-met jest godnym zaufania partnerem biznesowym.

Pobierz wszystkie