Poslanie a vízia

POSLANIE

Prinášať spokojnosť našim zákazníkom, ktorí v nás vidia dôveryhodného partnera s dlhoročnými skúsenosťami a produktmi najvyššej kvality.

Ako ho realizujeme?

 • neustále analyzujeme a plníme požiadavky našich zákazníkov a právne a formálne normy, ktoré sa na nás vzťahujú
 • reagujeme na očakávania našich zákazníkov, ako aj na trendy na domácom a zahraničných trhoch
 • naše produkty sú zárukou kvality, odolnosti a bezpečnosti
 • zameriavame sa na kvalitu ako prioritnú hodnotu, čo je zrejmé pri každej činnosti našej spoločnosti
 • neustále rozširujeme sortiment, vďaka čomu sú naše produkty vhodné pre potreby mnohých odvetví
 • ponúkame produkty, ktoré uľahčujú prácu našich zákazníkov
 • suroviny a služby kontrahujeme od osvedčených a uznávaných dodávateľov
 • naši klienti sa môžu vždy spoľahnúť na profesionálny servis a poradenstvo zamestnancov, ktorí sa vyznačujú vysokou kompetentnosťou a angažovanosťou; neustále zvyšujeme kvalifikáciu našich zamestnancov

VÍZIA

Byť najoceňovanejšou a odporúčanou spoločnosťou v odvetví spojovacích techník doma i v zahraničí. Byť firmou prvej voľby

Ako sa snažíme našu víziu napĺňať?

 • sme špecialisti v odvetví, naše znalosti sú založené na takmer 30-ročných skúsenostiach
 • podporujeme úspech našich zákazníkov tým, že im poskytujeme nadpriemerné produkty a zároveň podporujeme úspech našich zamestnancov tým, že uľahčujeme ich rozvoj a integráciu, čo prispieva k dosiahnutiu spoločných cieľov
 • neustále zlepšovanie a modernizácia spoločnosti prináša neustále nové úspechy doma i v zahraničí
 • naše produkty propagujú poľskú značku na zahraničných trhoch
 • ďalšie úspechy poskytujú motiváciu k ďalšiemu rozvoju a nepretržitému posilňovaniu pozície spoločnosti