Rámové upevnenia

Hmoždinky Klimas Wkręt-met

Rámové a všeobecne použiteľné upevnenia. Rýchle montážne hmoždinky, univerzálne hmoždinky

Platforma B2B - Kúp online

Katalóg „Rámové a všeobecne použiteľné upevnenia“ ukazuje širokú škálu montážnych kolíkov a skrutiek Klimas Wkręt-met. Medzi výrobkami sú rámové hmoždinky a rýchle montážne hmoždinky, ako aj kovové kotvy, univerzálne a všeobecné hmoždinky, plastové objímky a hmoždinky s dorazom.

Rámové spojovacie prvky Klimas Wkręt-met spĺňajú všetky bezpečnostné normy v súlade so základnými požiadavkami č. 4 smernice 89/106/EHS.

Hmoždinky

Sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov a vďaka použitiu vhodných antikoróznych ochranných prostriedkov sú produkty značky odolné voči vplyvu času. Vďaka tomu majú naše hmoždinky vysokú trvanlivosť, mechanickú pevnosť a odolnosť, sú ideálne na upevnenie aj ťažších komponentov, ako sú konštrukčné prvky alebo police v plných materiáloch.

Naproti tomu rýchle montážne prvky vám umožnia výrazne skrátiť čas a zvýšiť efektivitu práce.

Spojovací materiál ku všetkým podkladom

KMG hmoždinky do pórobetónu ako kovové expanzné spojovacie prvky poskytujú pevné upevnenie v pórobetóne.

Veľký výber vysoko kvalitných montážnych kolíkov.

 

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.