Elektroinštalačné držiaky

Elektroinštalačné držiaky Klimas Wkręt-met

Elektroinštalačné držiaky. Svorky, klipy, upínacie pásky

Platforma B2B - kúpiť online

Produkty tejto skupiny sú zamerané okrem iného na elektroinštalačný a teletechnický priemysel. Umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu inštaláciu zopnutím káblov a káblových zväzkov.

Inštalácia je možná vďaka ramenám, konzolám, spojovacím svorkám káblov, držiakom a uťahovacím svorkám. Všetky produkty sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov odolných voči poškodeniu. Tieto produkty zvyšujú bezpečnosť tým, že eliminujú spleť káblov.

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.