Kontrola kvality

Produkty Klimas Wkręt-MET prichádzajú na poľský trh a vyvážajú sa do viac ako 60 krajín sveta

Aby sme splnili očakávania všetkých trhov, musíme zabezpečiť, aby mali naše produkty najvyššiu kvalitu

Špecializované zariadenia, ako napríklad merací mikroskop alebo röntgenový spektrofotometer, umožňujú skontrolovať celú dávku výrobku po výrobe pred balením. Testujeme také parametre ako: dĺžka, priemer jadra, priemer závitu, veľkosť hlavy, vykonanie zásuvky, dĺžka zdvihu a závitu, vŕtanie a ďalšie. Skrutky, ktoré úspešne prejdú kontrolou, sa odosielajú na balenie, zatiaľ čo tie, u ktorých sa zistí nesúlad s normou sú zamietnuté.

Naše produkty podliehajú viacerým podrobným testom vrátane skúšky axiálneho zaťaženia a skúšky nosnosti spojovacieho prvku pomocou pevnostného stroja. Všetky testy sú navrhnuté tak, aby udržali najvyššiu kvalitu, ktorá ovplyvňuje bezpečnosť počas používania výrobkov.

Spoločnosť neustále zlepšuje procesy kontroly výrobkov v každej fáze výroby. Zaviedli sme systém riadenia kvality a dosiahli sme certifikáciu ISO 9001:2008. Splnenie požiadaviek tejto normy je spojené s mnohými vnútornými a vonkajšími kontrolami, ktoré potvrdzujú vysokú úroveň prevádzky spoločnosti na všetkých úrovniach.

Klimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołkówKlimas Wkręt-met - producent wkrętów i kołków