Integrovaný Systém Riadenia — ISO

Integrovaný Systém Riadenia

„Silní na generácie“ je sloganom spoločnosti Klimas Wkręt-met a myšlienka, ktorou sa riadi náš integrovaný systém riadenia

Systém Riadenia Kvality (SZJ) podľa požiadaviek ISO 9001 bol prvýkrát certifikovaný v Klimas Wkręt-met v roku 2004. V dôsledku zavedenia ďalších noriem sa v rokoch 2009 a 2015 neustále zlepšoval a prispôsoboval meniacim sa podmienkam. Systém riadenia kvality podporuje naše aktivity zamerané na neustále zlepšovanie produktov, procesov a služieb. Okrem toho umožňuje úplnú identifikáciu šancí a efektívne riešenie problémov. Certifikácia v súlade s normou ISO 9001 potvrdzuje náš záväzok zabezpečiť najvyššiu úroveň kvality.

Klimas Wkręt-met prikladá veľký význam bezpečnosti zamestnancov a zlepšeniu pracovného komfortu, takže v roku 2018 spoločnosť certifikovala Systém Riadenia Zdravia A Bezpečnosti podľa požiadaviek novej normy ISO 45001. Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia je jednou súčasťou integrovaného systému riadenia a zahŕňa všetky prvky zodpovedné za zvýšenie komfortu zamestnancov, ktorí prostredníctvom bezpečných pracovných podmienok môžu plniť svoje profesionálne ambície. Okrem toho je ideálnym nástrojom, ktorý systematizuje procesy ochrany zdravia a bezpečnosti v podniku, zvyšuje povedomie zamestnancov a zlepšuje správnosť reakcie na vznikajúce zmeny a reguluje vykonávanie činností vyplývajúcich z ustanovení zákona.

Klimas Wkręt-MET, prvá spoločnosť v Poľsku, získala osvedčenie o zhode so systémom riadenia BOZP podľa požiadaviek normy ISO 45001 vydaného spoločnosťou TUV Nord Polska.

Certifikáty o zhode systému kvality a BOZP sú primárne potvrdením činností zlepšovania procesov, čo znamená, že Klimas Wkręt-met je dôveryhodným obchodným partnerom.