Granty EÚ

 

Klimas Wkręt-met
Klimas Wkręt-met
 

Operačný Program Inteligentný Rozvoj

Spoločnosť Wkręt-met, so sídlom v Kuźnici Kiedrzyńskej, získala finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Rozvíjanie technológie na výrobu inovatívnych samorezných bimetalových skrutiek z nehrdzavejúcej ocele a uhlíkovej ocele pre špecializované aplikácie“.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť technológiu na výrobu samorezných a samozávitových bimetalových skrutiek s hrotom a hlavou z nerezovej ocele a vrtákom z uhlíkovej ocele, ktoré sa používajú pri vŕtaní pilotných otvorov a závitov do tvrdého kovu. Výsledok výskumnej a vývojovej práce plánovanej v projekte - bimetalové skrutky budú kombináciou dvoch prospešných vlastností spojovacích prvkov, t. j. vysokej tvrdosti samovrtného hrotu vyrobeného z uhlíkovej ocele, čo umožňuje skrutkovanie do materiálu príslušnej tvrdosti, a odolnosť proti korózii hrotu skrutky vyrobeného z nerezovej ocele. Vyvinuté riešenia sa overia na základe demonštračných dávkových testov výrobkov vyrobených na pilotnej linke.

Plánované efekty:

V rámci projektu bude prijímateľ realizovať samorezné a samozávitové bimetalové skrutky s hrotom a hlavou z nehrdzavejúcej ocele a vrtákom z uhlíkovej ocele. Projekt je reakciou na identifikovaný dopyt na trhu po bimetalových samorezných a samozávitových skrutkách so zvýšenou pevnosťou a technologickými parametrami ponúkanými za konkurenčné ceny. Spustenie výroby bimetalových skrutiek umožní rozšíreniu ponuky a zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa nielen na poľskom, ale aj na medzinárodných trhoch.

 

Hodnota oprávnených nákladov: 10 810 435,25 zł

Finančný príspevok projektu z EÚ: 6 665 628,76 zł

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Inteligentný rozvoj. Projekt realizovaný v rámci súťaže Národného centra pre výskum a vývoj: Rýchla Cesta.

 

dotácie - výskum a vývoj


 

Inovácia výrobkov, rozšírenie oblasti podnikania, nepretržité investície do výroby, do laboratória, do logistického centra, propagácia spoločnosti na národných a zahraničných veľtrhoch — to všetko si vyžaduje množstvo energie a kapitálu. Vďaka fondom Európskej únie a ich racionálnemu a efektívnemu využívaniu sme dostali príležitosť rozvíjať a vybudovať si na trhu ešte stabilnejšiu pozíciu. Využili sme ju a dnes sa môžeme pochváliť moderným a inovatívnym podnikom, ktorý plne spĺňa požiadavky trhu a očakávania našich zákazníkov.

Spoločnosť Klimas Wkręt-met realizovala nasledovné európske projekty:

  • 2007 - modernizácia strojového parku v oddelení vstrekovacích strojov v rámci projektu „Organizácia výroby nových tepelnoizolačných konektorov“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Únia pre podnikanie - Operačný program Konkurencieschopnosť“ (internetová stránka: www.konkurencyjnosc.gov.pl)
  • máj 2009 - september 2011 - navrhnutie a realizácia vzorov spojovacích prvkov spolufinancovaných Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu „Inovačné hospodárstvo 2007 - 2013“; projekt č.: UDA-POIG.04.02.00-24-002/09-00 (webstránka programu: www.poig.gov.pl).

dotácie parp