Klimas Wkręt-met pomáha budovať „Domov mimo domu počas choroby dieťaťa“ vo Varšave

03 jún 2020

Nadácia Ronalda McDonalda realizuje výstavbu ďalšieho domova pre rodiny malých pacientov v starostlivosti pediatrickej nemocnice Varšavskej lekárskej univerzity. Značka Klimas Wkręt-met sa do tohto projektu zapojila, finančne ho podporila, ako v čase výstavby prvého domu vo fakultnej nemocnici v Krakove - Prokocime.

Prvý Dom Ronalda McDonalda v Poľsku pre rodiny s dlhodobo hospitalizovanými deťmi bol založený v roku 2015 v Univerzitnej detskej nemocnici v Krakove. Pôsobí ako bezplatný hotel pre rodičov, súrodencov detí, ktorí pochádzajú z miest od nemocnice najvzdialenejších a tých, ktorí v nemocnici bývajú najčastejšie alebo najdlhšie. Poslaním nadácie je vytvárať podmienky, ktoré sú najviac podobné tým doma, aby rodina mohla byť spolu počas trvania liečby dieťaťa.

Prvý Dom Ronalda McDonalda v Krakove, za päť rokov poskytol ubytovanie 409 rodinám, čo znamená takmer 45 000 nocí v bezprostrednej blízkosti nemocnice, v pokoji, teple, pohodlí, v podmienkach prispôsobeným potrebe pocitu bezpečia. Ďalší dom bude mať ďalších 5 bytov na zvýšenie kapacitných možností pomoci. Dlhodobé pobyty s dieťaťom v detskej nemocnici WUM sú každodenné, pretože rodičia z celého Poľska prichádzajú do tejto nemocnice aj po najšpecializovanejšiu pomoc.

Priatelia a partneri nadácie, medzi ktorých od začiatku programu Domov Ronalda McDonalda v Poľsku patrí aj Wkręt-met, menia s nami štandardy detskej medicíny. Vytváraním domovov vytvárame podmienky spoločne tak, aby sme v boji za zdravie dieťaťa nestratil zo zreteľa celú rodinu a jej emócie. Domov je výsledkom partnerstiev a spolupráce, ktorá zachraňuje rodiny po celom svete, keď je potrebné nájsť silu a zamerať sa len na zdravie dieťaťa – hovorí v mene nadácie Katarzyna Nowakowska, výkonná riaditeľka a podpredsedkyňa predstavenstva. Ďakujeme a sme hrdí, keď premýšľame o tom, koľko toho spolu robíme.

Dom, ktorý sa nachádza hneď vedľa vchodu do nemocnice, poskytne izby pre rodičov, ale rodina sú aj súrodenci, babička alebo milovaná teta. Spoločná kuchyňa, herňa, práčovňa, ako aj vďaka iniciatíve a pomoci WUM, zóna s funkciou materskej školy — WUMIK, umožní znížiť pocit stresu spojeného s odchodom z vášho domova. Dokončenie výstavby je naplánované na koniec roka 2020.

Klimas Wkręt-met je rodinná spoločnosť. Založili ju pred 30 rokmi Joanna a Wojciech Klimasovci a etablovala sa ako líder stredoeurópskeho odvetvia techník upevňovacích techník. Rodinná povaha podniku sa premieta aj do jej sociálnej angažovanosti, a to tak v miestnom, ako aj v medzinárodnom prostredí. Spoločnosť už roky podporuje Veľký orchester vianočnej pomoci a mnoho charitatívnych a komunitných iniciatív.


foto: archív nadácie, Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM

Klimas Wkręt-met pomáha budovať „Domov mimo domu počas choroby dieťaťa“ vo Varšave
Klimas Wkręt-met pomáha budovať „Domov mimo domu počas choroby dieťaťa“ vo Varšave
27 august 2020

Klimas Wkręt-met Pomáha budovať Dom Očami Brata

09 júl 2020

Klimas Wkręt-met predstavuje nové balenia produktov

30 jún 2020

Klimas Wkręt-met je číslo jedna v odvetví spojovacích prvkov

08 jún 2020

Synergia v riešeniach pre priemysel