E-faktura

 Zalety e-faktury:

  • Skrócenie czasu dystrybucji dokumentów.
  • Pewność, że rachunek nie zaginie i nie trafi w niepowołane ręce.
  • Odbiór e-faktury w każdym miejscu, wystarczy dostęp do internetu.
  • Dostępność systemu w trybie 24/7/365.
  • Ekologia - korzystając z e-faktury oszczędzamy tony papieru.
  • Zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.
  • Historia faktur i rachunków na wyciągnięcie ręki.
  • Zgodność z przepisami polskiego prawa podatkowego!
  • Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

 Pytania i odpowiedzi

Co to jest e-faktura ?

Jest to faktura sprzedaży wystawiana w formie elektronicznej i udostępniona Klientowi na serwerze Klimas Wkręt-met Sp. z o.o. E-faktura zawiera te same dane, co faktura drukowana i zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej.

Jaka jest różnica pomiędzy e-fakturą a fakturą papierową?

E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi kontroli skarbowej, (Dz.U. z 2010r. nr 249 poz. 1661).

Kto może skorzystać z e-faktury?

Z e-faktury może skorzystać każdy Klient Klimas Wkręt-met, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Co muszę zrobić aby otrzymywać e-fakturę?

Aby korzystać z e-faktury należy wypełnić oświadczenie o akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych oraz podać adresu e-mail, na który będą wysyłane elektroniczne faktury w formacie pdf. Druki oświadczenia dostępne będą u przedstawiciela handlowego firmy Klimas Wkręt-met Sp. z o.o. Podpisany druk należy przekazać przedstawicielowi handlowemu.

Jak działa usługa e-faktury?

E-faktury dostępne są na elektronicznej platformie WK Online. Dostęp do e-faktury możliwy jest po uprzednim zalogowaniu do systemu. Powiadomienie o udostępnieniu faktury elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany na druku oświadczenia o akceptacji faktur elektronicznych w ciągu maksymalnie 1 dnia od daty jej wystawienia. Jednocześnie e-faktura dołączona będzie w załączniku maila w ww. powiadomieniu.

Co jest potrzebne do korzystania z e-faktury?

Aby korzystać z e-faktury na komputerze powinien być zainstalowany program do przeglądania dokumentów w formacie PDF. Polecamy darmowy: Adobe Acrobat Reader

Skąd będę wiedział, że została wystawiona e-faktura?

Powiadomienie o wystawieniu e-faktury wysyłane jest na adres e-mail podany w formularzu oświadczenia o akceptacji faktur elektronicznych w ciągu 1 dnia od jej wystawienia.

Czy mogę wykorzystać e-fakturę do rozliczeń z urzędem skarbowym?

E-faktura posiada zgodnie z przepisami taką samą wartość prawną jak dokument w wersji papierowej.

Jak księgować i przechowywać e-fakturę?

Księgowanie faktury elektronicznej jest identyczne jak w przypadku dokumentu papierowego. Ma ona taką samą moc prawną jak zwykła faktura, a proces księgowania nie zmienia się. Różnica może być widoczna tylko w sposobie jej przechowywania. Podobnie jak faktura papierowa jest przechowywana, np. przez Główną Księgową, w Państwa firmie w segregatorze, e-faktura również powinna być przechowywana – na dysku, płycie CD czy innym nośniku służącym do przechowywania plików. Ustawodawca wymaga jedynie, aby plik elektroniczny zawierający e-fakturę był udostępniony na żądanie Urzędu Skarbowego.