Zintegrowany System Zarządzania - ISO

Zintegrowany System Zarządzania

„Wspólnie budujemy jakość” to hasło firmy KLIMAS WKRĘT-MET oraz idea funkcjonowania Naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

System Zarządzania Jakością (SZJ) wg wymagań normy ISO 9001 po raz pierwszy został certyfikowany w Klimas Wkręt-met w 2004 roku. W wyniku ustanawiania kolejnych norm podlegał nieustannemu doskonaleniu i dostosowywaniu do zmieniających się warunków w latach 2009 i 2015. System Zarządzania Jakością wspomaga nasze działania, które ukierunkowane są na ciągłe doskonalenie produktów, procesów i usług. Ponadto, pozwala na pełną identyfikację szans i skuteczne rozwiązywanie problemów. Certyfikacja zgodna z normą ISO 9001 potwierdza Nasze zaangażowanie w zapewnienie najwyższego poziomu jakości.

W 2017 roku podjęliśmy decyzję o wdrożeniu i certyfikacji System Zarządzania Energią (SZE) wg. wymagań normy ISO 50001, który zobowiązuje Nas do realizowana systemowego podejścia do zarządzania energią w przedsiębiorstwie. System Zarządzania Energią pozwala nam na wzrost świadomości dotyczącej zużycia energii a ciągłe doskonalenie procesów skutkuje wzrostem wydajności energetycznej. Certyfikacja zgodnie z ISO 50001 potwierdza, że nasza firma jest przedsiębiorstwem, które świadomie dba o zużycie energii oraz środowisko naturalne.

Nasza firma od początku swojej działalności na pierwszym miejscu stawia na bezpieczeństwo pracowników oraz podnoszenie komfortu pracy, dlatego w 2018 roku certyfikowała System Zarządzania BHP wg. wymagań nowej normy ISO 45001. System Zarządzania BHP jest jedną częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania i obejmuje wszystkie elementy odpowiedzialne za zwiększenie dobrego samopoczucia pracowników, którzy dzięki zapewnionym bezpiecznym warunkom pracy mogę realizować swoje ambicje zawodowe. Ponadto, jest idealnym narzędziem, który systematyzuje procesy związane z BHP w przedsiębiorstwie, zwiększa świadomość pracowników oraz zwiększa prawidłowość reagowania na pojawiające się zmiany jak również reguluje realizację działań wynikających z przepisów prawa. KLIMAS WKRĘT-MET jako pierwsza firma w Polsce otrzymała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania BHP wg wymagań normy ISO 45001, wydanym przez TUV-Nord Polska.

Certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością, Energią i BHP to przede wszystkim potwierdzenie prowadzonych działań w zakresie doskonalenia procesów potwierdzając, że Nasza firma jest godnym zaufania partnerem biznesowym.