Działalność społeczna

Jako duże przedsiębiorstwo, staramy się pomagać  potrzebującym

Firma Klimas Wkręt-met jest mocno zaangażowana społecznie i wrażliwa na potrzeby innych, dlatego od wielu lat wspiera wartościowe inicjatywy, adresowane do różnych grup społecznych, m.in. przedszkolaków, uczniów szkół zawodowych, strażaków, osób z niepełnosprawnością itp.  Firma dofinansowuje zarówno ogólnopolskie akcje charytatywne, jak i działania lokalnych organizacji.

Jesteśmy dowodem na to, że przy odrobinie chęci można czynić świat piękniejszym. Oto najważniejsze projekty, które regularnie wspieramy.

Dom, który leczy

Od września 2014 r. w Krakowie Prokocimiu, przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, powstawał pierwszy w Polsce Dom Ronalda McDonalda. Placówka została stworzona z inicjatywy Fundacji Ronalda McDonalda i jest nazywana „domem poza domem”. Mieszkają tu rodziny podczas pobytu ich dzieci na oddziałach onkologii lub hematologii.

Firma Klimas Wkręt-met od początku wspierała projekt. Zaopatrywaliśmy budowę w produkty z zakresu technik zamocowań, które były niezbędne na różnych etapach prac – od konstrukcyjnych, po wykończeniowe. Podarowane przez Klimas Wkręt-met materiały przyczyniły się do szybkiego i sprawnego powstania placówki.

Jesienią 2019 r. przy Szpitalu Pediatrycznym WUM w Warszawie rozpocznie się budowa Drugiego Domu Ronalda McDonalda. Klimas Wkręt-met tym razem także zaopatrzy inwestycje w firmowe produkty.

 

Szlachetna Paczka 

Firma Klimas Wkręt-met wspiera akcję Szlachetna Paczka, organizowaną przez Stowarzyszenie Wiosna. Zależy nam na tym, aby świąteczny czas przynosił ludziom radość, a idea niesienia przedświątecznej pomocy jest wspaniałą okazją do realizacji tego celu. Cieszymy się, że możemy podzielić się szczęściem z rodzinami z naszych okolic i wspieramy akcję, która wywołuje uśmiech.

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Klimas Wkręt-met od wielu lat bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy -  wspaniałej ogólnopolskiej akcji, której celem jest niesienie pomocy pacjentom różnych szpitalnych oddziałów. Firma uczestniczy m.in. w Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której wśród kilkudziesięciu licytujących od lat zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce. Lokalnie Klimas Wkręt-met co roku wspiera także organizację Wielkiego Finału Orkiestry w centrum miasta Częstochowy.

 

 

 

Fundacja Oczami Brata

W 2014 r. w Częstochowie powstała organizacja, której misją jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym  m.in. przez prowadzenie Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówki Wsparcia Dziennego oraz Teatru Oczami Brata. Fundacja Oczami Brata inicjuje i realizuje ciekawe projekty, które angażują osoby o różnej sprawności; walczy z marginalizacją i wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych oraz przyczynia się do szerzenia tolerancji względem odmienności.

Firma Klimas Wkręt-met wspiera Fundację od początku jej działalności. Obecnie Fundacja przygotowuje się do  największej inwestycji – budowy „Domu Oczami Brata”, gdzie zamieszkają ci podopieczni, którzy nie są w stanie się usamodzielnić, a rodziny nie mogą  im zapewnić opieki. Klimas Wkręt-met weźmie udział w budowie domu, przekazując potrzebne materiały.

 

 

Platforma B2B - kup online
Dotacje unijne