Działalność społeczna

Jako duże przedsiębiorstwo, staramy się pomagać  potrzebującym

Firma Klimas Wkręt-met jest mocno zaangażowana społecznie i wrażliwa na potrzeby innych, dlatego od wielu lat wspiera wartościowe inicjatywy, adresowane do różnych grup społecznych, m.in. przedszkolaków, uczniów szkół zawodowych, strażaków, osób z niepełnosprawnością itp.  Firma dofinansowuje zarówno ogólnopolskie akcje charytatywne, jak i działania lokalnych organizacji.

Jesteśmy dowodem na to, że przy odrobinie chęci można czynić świat piękniejszym. Oto najważniejsze projekty, które regularnie wspieramy.

Fundacja Ronalda McDonalda

Dom, który leczy

Od września 2014 r. w Krakowie Prokocimiu, przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, powstawał pierwszy w Polsce Dom Ronalda McDonalda. Placówka została stworzona z inicjatywy Fundacji Ronalda McDonalda i jest nazywana „domem poza domem”. Mieszkają tu rodziny podczas pobytu ich dzieci na oddziałach onkologii lub hematologii.

Firma Klimas Wkręt-met od początku wspierała projekt. Zaopatrywaliśmy budowę w produkty z zakresu technik zamocowań, które były niezbędne na różnych etapach prac – od konstrukcyjnych, po wykończeniowe. Podarowane przez Klimas Wkręt-met materiały przyczyniły się do szybkiego i sprawnego powstania placówki.

Jesienią 2019 r. przy Szpitalu Pediatrycznym WUM w Warszawie rozpocznie się budowa Drugiego Domu Ronalda McDonalda. Klimas Wkręt-met tym razem także zaopatrzy inwestycje w firmowe produkty.

Szlachetna Paczka

 

Szlachetna Paczka 

Firma Klimas Wkręt-met wspiera akcję Szlachetna Paczka, organizowaną przez Stowarzyszenie Wiosna. Zależy nam na tym, aby świąteczny czas przynosił ludziom radość, a idea niesienia przedświątecznej pomocy jest wspaniałą okazją do realizacji tego celu. Cieszymy się, że możemy podzielić się szczęściem z rodzinami z naszych okolic i wspieramy akcję, która wywołuje uśmiech.

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Klimas Wkręt-met od wielu lat bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy -  wspaniałej ogólnopolskiej akcji, której celem jest niesienie pomocy pacjentom różnych szpitalnych oddziałów. Firma uczestniczy m.in. w Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której wśród kilkudziesięciu licytujących od lat zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce. Lokalnie Klimas Wkręt-met co roku wspiera także organizację Wielkiego Finału Orkiestry w centrum miasta Częstochowy.

 

 

 

Fundacja Oczami Brata

Fundacja Oczami Brata

Fundacja Oczami Brata powstała w 2016 roku i jest dedykowana Karolowi Bilskiemu, bratu Prezesa i Fundatora, który miał Zespół Downa. Misją fundacji jest patrzenie na świat "oczami brata", "oczami osób z niepełnosprawnością". 

Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia dla Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością, mieszkania wspomagano-treningowe, realizuje asystenturę dla osób z niepełnosprawnością, Teatr Oczami Brata, projekt „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, założyła również Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że alternatywa 21”, w której pracują osoby z niepełnosprawnością.  

 

Firma Klimas Wkręt-Met wspiera Fundację od początku jej działalności. Obecnie Fundacja rozpoczęła największą inwestycję – budowę „Domu Oczami Brata”, gdzie zamieszkają ci podopieczni, którzy nie są w stanie się usamodzielnić, a rodziny nie mogą im zapewnić opieki. Klimas Wkręt-met weźmie udział w budowie domu, przekazując potrzebne materiały.

 

 

Platforma B2B - kup online
Dotacje unijne