Kotwy montażowe wielokrotnego użytku do betonu

 

Klimas Wkręt-met
Klimas Wkręt-met
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wkręt-Met Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – lider konsorcjum z siedzibą w Kuźnicy Kiedrzyńskiej otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Innowacyjne kotwy montażowe wielokrotnego użytku do betonu o podwyższonych własnościach mechanicznych i eksploatacyjnych”.

Cele projektu:

Celem projektu jest innowacja produktowa w postaci kotew montażowych wielokrotnego użytku do betonu o podwyższonych własnościach mechanicznych i eksploatacyjnych oraz innowacja procesowa polegająca na opracowaniu nowej metody wytwarzania znacząco ulepszonego produktu.
Innowacja produktowa zostanie osiągnięta poprzez wprowadzenie innowacji procesowej polegającej na wytworzeniu kotew ze stali o wyższej zawartości węgla w procesach przeróbki plastycznej oraz poddaniu ich obróbce cieplno-chemicznej polegającej na nawęglaniu, hartowaniu i średnim odpuszczaniu (w zakresie 400-500˚C), co umożliwi otrzymanie produktu o większej wartości Rm, przy jednocześnie wyższej plastyczności szczególnie dla rdzenia kotwy. Ponadto zastosowane zostanie powtórne hartowanie dla końcówki kotwy nawiercającej otwór w betonie w procesie nagrzewania indukcyjnego prądami dużej częstotliwości (150-300kHz), wykonane zostaną specjalne nacięcia na końcówce oraz zastosowana zostanie antykorozyjna powłoka lamelowa, która zastąpi elektrochemicznie nakładaną warstwę cynku.
Opracowane rozwiązania zostaną zweryfikowane w oparciu o badania partii demonstracyjnej wyrobów wyprodukowanych na linii pilotażowej. Do realizacji projektu zostanie zaangażowana wykwalifikowana kadra członków konsorcjum: firmy Wkręt-Met oraz Politechniki Częstochowskiej.

Planowane efekty:

W ramach realizacji projektu Beneficjent wdroży do produkcji kotwy montażowe wielokrotnego użytku do betonu. Kotwy montażowe wielokrotnego użytku do betonu znajdują bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Dzięki nim możliwe jest tworzenie trwałych konstrukcji, jak również wielokrotny montaż materiałów budowlanych do różnego rodzaju powierzchni. Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kotew montażowych wielokrotnego użytku do betonu pozwoli na rozszerzenie oferty oraz wzrost konkurencyjności Wkręt-Met nie tylko na rynku polskim, ale również międzynarodowym. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynku w zakresie kotew montażowych wielokrotnego użytku do betonu o podwyższonych własnościach mechanicznych i eksploatacyjnych.

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 21 109 617,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 9 262 132,00 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

dotacje - badania i rozwój

Platforma B2B - kup online
Dotacje unijne