Firma rodzinna - to my!

10 Listopad 2017

W 2017 roku Klimas Wkręt-met otrzymał przywilej posługiwania się symbolem „drzewko”, który przypomina, że nasze produkty zostały wyprodukowane w Firmie Rodzinnej.

Pomysłodawcą inicjatywy jest Fundacja Firmy Rodzinne powstała w 2011 roku i stawiająca sobie za cel wspieranie i promowanie rodzinnych działań biznesowych. Fundacja integruje oraz pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy jej członkami, którymi są firmy stworzone i zarządzane przez członków jednej rodziny.

Czy wiesz, że...
1. Rodzinność firmy jest ważnym argumentem branym pod uwagę przy rekomendacjach zakupowych.
2. W Polsce mamy aż 42 firmy na 1000 mieszkańców aktywnych na rynku pracy! Dla porównania: w Niemczech wskaźnik ten wynosi tylko 30, a w UK 28. Jesteśmy zatem w europejskiej czołówce pod względem posiadania genu przedsiębiorczości.
3. Szacuje się, że liczba firm rodzinnych w Polsce przekracza milion, co stanowi ok. 78% zarejestrowanych przedsiębiorstw!

Firmy rodzinne postrzegane są na świecie jako najsilniejsze ogniwa gospodarki, gwarantują pewność działania i trwałość przez pokolenia. Powstały często z pasji i determinacji pierwszych właścicieli zapewniając zrównoważony rozwój, kultywację tradycji i kształtowanie kultury firm nastawionych na długofalowe budowanie wartości.

W październiku ukazał się tegoroczny, oficjalny raport Fundacji Firmy Rodzinne pt. Polacy o firmach rodzinnych IV. Firmy zbudowane na zaufaniu. Zapraszamy do ciekawej lektury!
 

24 Styczeń 2018

Budowlana Firma Roku 2017

15 Styczeń 2018

Monteriada

04 Październik 2017

Zintegrowany System Zarządzania

28 Sierpień 2017

Dobry Montaż z Klimas Wkręt-met