Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Dámy a Pánové,
v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), které bude platit od 25. května 2018, bychom vás rádi informovali o zpracování údajů a pravidlech, podle kterých bude prováděno po 25. květnu 2018.

Tyto údaje zpracováváme pro účely popsané v Zásadách ochrany osobních údajů, mimo jiné za účelem:

 • přizpůsobit obsah stránek a jejich předmět, včetně obsahu tam publikovaných materiálů, Vašim zájmům,
 • poskytnout Vám větší bezpečnost služeb,
 • provádět měření, která nám umožňují zlepšovat naše služby a zajistit, aby co nejvíce vyhovovaly Vašim potřebám.

Zásady ochrany osobních údajů

Podle čl. 13 s 1 a sek. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 bychom sdělujeme, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů je Klimas Fasteners Czech s.r.o. Štefanikova 123/22, 73701 Český Těšín, adres e-mail: (dále jen „SOO“)
 2. SSO určil inspektora ochrany údajů, kterého lze kontaktovat Štefanikova 123/22, 73701 Český Těšín, adresem mailowym , telefonní číslo + 48 604157447
 3. Vaše osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy byly získány prostřednictvím našich webových stránek, zasláním e-mailu nebo papírové korespondence nebo v důsledku přímého telefonického kontaktu.
 4. Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem nezbytným k provedení smlouvy nebo k jejímu uzavření. V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů jedním nebo více podle konkrétních účelů, pro které byl souhlas udělen, se jedná zejména o marketingové (e-maily a telefony) a informační (informační bulletin) účely základem pro zpracování údajů je (čl. 6 odst. 1 písm. b), čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 5. Osobní údaje získané od Vás mohou být zpřístupněny dalším příjemcům nebo kategoriím příjemců osobních údajů. Příjemci vašich údajů mohou být především společnosti a jiné subjekty spojené s kapitálem. Osobní údaje budou poskytovány pouze za účelem uvedeným v odstavcích 3 a 4.
 6. Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let.
 7. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování těchto údajů, právo na přenos údajů.
 8. Z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací máte právo vznést námitku proti zpracování údajů, bez udání důvodu máte právo vznést námitku, pokud jsou údaje použity pro účely přímého marketingu.
 9. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, což však neovlivní zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 10. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud máte pocit, že zpracování vašich osobních údajů porušuje předpisy.
 11. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, pokud byly poskytnuty za účelem uzavření smlouvy, jsou podmínkou pro jejich uzavření.
 12. Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, a to ani ve formě profilování.

Zásady používání souborů Cookies

Tyto zásady používání souborů cookies se vztahují na webovou stránku www.wkret-met.com. Pokud používáte webovou stránku www.wkret-met.com, souhlasíte s používáním cookies v souladu s těmito zásadami.
Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookies, můžete o tom rozhodnout změnou nastavení svého webového prohlížeče nebo rezignovat z používání webu www.wkret-met.com.

Co jsou soubory Cookies?

Cookies jsou textové informace odeslané webovým serverem a uložené a uložené v počítači, tabletu nebo smartphonu uživatele. Soubory cookies obvykle obsahují informace o webových stránkách, které je generovaly, jedinečné číslo a dobu uložení. Ve výchozím nastavení jej může číst pouze server, který soubor cookie vygeneroval.

K čemu se používají soubory Cookies?

Cookies jsou používané k:

 • optimalizaci používání internetových služeb
 • zajištění pohodlí používání webových stránek
 • přizpůsobení obsahu stránek preferencím uživatelů
 • sběru anonymních statistik

Soubory cookies se nejčastěji používají při používání takových mechanismů webových stránek, jako jsou: počítadla návštěv, sondy, nákupy prostřednictvím webových stránek, stránky, které vyžadují přihlášení, zobrazování reklam, sledování aktivity návštěvníků a další.

Soubory cookies používané na webových stránkách www.wkret-met.com se nepoužívají k identifikaci totožnosti uživatelů.
Soubory cookies nemění konfiguraci počítače, tabletu nebo smartphonu uživatele.

Jaké soubory Cookies používáme?

Webové stránky www.wkret-met.com mohou používané dva typy souborů cookies:

 • relační cookies – umožňují vám využívat všechny funkce webových stránek, po zavření prohlížeče jsou smazány.
 • trvalé – umožňuje vám využívat některé funkce webových stránek, shromažďovat statistické údaje - zůstávají na vašem pevném disku, dokud nevyprší jejich platnost.

Používáním webu www.wkret-met.com, můžete obdržet cookies z webů externích spolupracujících subjektů: Facebook, Google.

Odstranění souborů Cookies

Ve výchozím nastavení webové prohlížeče v nastavení povolují použití souborů cookies.
Máte možnost toto nastavení změnit, tj. změnit nastavení souborů cookies tak, aby byly blokovány úplně, částečně nebo aby nás prohlížeč informoval o uložení souborů cookies do vašeho zařízení.
Podrobné informace o blokování souborů cookies naleznete na webových stránkách nebo prostřednictvím vývojářů softwaru prohlížeče, který používáte.
Pamatujte však, že pokud se rozhodnete blokovat soubory cookies, může to negativně ovlivnit nebo zabránit fungování určitých funkcí nebo oblastí webových stránek.