Integrovaný Systém Řízení - ISO

Integrovaný Systém Řízení

„Silní po generace“ je slogan Klimas Wkręt-met a myšlenka našeho Integrovaného systému řízení

Systém řízení kvality (SZJ) podle požadavků ISO 9001 byl poprvé certifikován v Klimas Wkręt-met v roce 2004. V důsledku zavedení nových standardů podléhal v letech 2009 a 2015 neustálému zlepšování a přizpůsobování měnícím se podmínkám. Systém řízení kvality podporuje naše aktivity zaměřené na neustálé zlepšování produktů, procesů a služeb. Kromě toho umožňuje úplnou identifikaci příležitostí a efektivní řešení problémů. Certifikace v souladu s ISO 9001 potvrzuje náš závazek k zajištění nejvyšší úrovně kvality.

Společnost Klimas Wkręt-met od počátku své činnosti přikládá velký význam bezpečnosti zaměstnanců a zvyšování komfortu práce, proto v roce 2018 společnost certifikovala Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků nové normy ISO 45001. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí Integrovaného systému řízení a zahrnuje všechny prvky odpovědné za zvyšování sebedůvěry zaměstnanců, kteří díky poskytovaným bezpečným pracovním podmínkám mohou plnit své profesní ambice. Kromě toho je ideálním nástrojem, který systematizuje procesy související se zdravím a bezpečností v podniku, zvyšuje povědomí zaměstnanců a zvyšuje správnost reakce na změny a reguluje provádění opatření vyplývajících z právních předpisů.

Klimas Wkręt-met byla první společností v Polsku, která obdržela certifikát shody Systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků normy ISO 45001 vydaného TUV-Nord Polska..

Osvědčení o shodě Systému řízení jakosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou primárně potvrzením činností prováděných v oblasti zlepšování procesů, což znamená, že Klimas Wkręt-met je důvěryhodným obchodním partnerem.